Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 05 sierpnia 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak chroni go prawo.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu zapewnienia i ulepszenia Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do Stowarzyszenia Lambda Szczecin.
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu Użytkownika przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania danej strony internetowej, wśród wielu jej zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Polski
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane Osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa oznacza Stronę internetową.
 • Dostawca usługi** oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowe oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona odnosi się do LGBT.Support, dostępnej pod adresem https://lgbt.support/.
 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane Osobowe

Podczas korzystania z naszych Usług możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Dane użytkowania.

Dane użytkowania

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies lub Browser Cookies. Cookie to mały plik umieszczany na Państwa Urządzeniu. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeżeli użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie typu flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub jego aktywności w Serwisie. Pliki cookie flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu usuwania plików cookie typu Flash, należy przeczytać "Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?" dostępne na stronie https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_obiekty_
 • Niektóre sekcje naszego Serwisu i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (zwane również clear gif, pixel tags i single-pixel gif), które pozwalają Firmie, na przykład, na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład, rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami "trwałymi" lub "sesyjnymi". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Czym są pliki cookie?.

Wykorzystujemy zarówno pliki cookie sesji, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / Istotne pliki cookie.

  Typ: Cookies sesyjne (Session Cookies)

  Zarządzane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiliście Państwo, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.

 • ** Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie na stronie internetowej.

 • Ciasteczka funkcjonalności

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: Us

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, prosimy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Państwa Danych Osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Do świadczenia i utrzymania Usług, w tym do monitorowania korzystania z Usług.
 • Do zarządzania Kontem Użytkownika: w celu zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Państwa Dane Osobowe mogą umożliwić Państwu dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Państwa jako zarejestrowanych użytkowników.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zostały zakupione przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Kontaktowanie się z Użytkownikiem: Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Dostarczanie Państwu wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już Państwo zakupili lub o które pytali, chyba że Państwo zrezygnowali z otrzymywania takich informacji.
 • Do zarządzania Państwa żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Państwa żądaniami do nas.
 • Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszych usług są wśród przeniesionych aktywów.
 • Dla innych celów: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dla Usługodawców: Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, aby skontaktować się z Użytkownikiem.
 • Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Możemy udostępnić informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób współdziała w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe w jakimkolwiek innym celu za Państwa zgodą.

Przechowywanie Państwa Danych Osobowych

Firma będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane Użytkowania są generalnie przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi, lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Transfer Państwa Danych Osobowych

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do â i przechowywane na â komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przesłanie takich informacji, stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żaden transfer danych osobowych Użytkownika nie będzie miał miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo danych Użytkownika i innych informacji osobowych.

Ujawnienie Państwa danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Państwa dane osobowe mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje Państwa o tym fakcie, zanim Państwa Dane Osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym Zasadom Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Zgodności z obowiązkiem prawnym.
 • Chronić i bronić praw i własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usługi lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach lub w usługach osób trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności są skuteczne w momencie ich umieszczenia na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować: